Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

ΔΩΡΕΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΛΙΟΥ ΕΚ ΛΙΝΟΤΟΠΟΛΕΩΣ


-Το εξώφυλλο της μετάφρασης του Ροβινσόνα Κρούσου, του αριστουρ-γήματος της παγκόσμιας λογοτεχνίας του Daniel Defoe(1660-1731) από τον Κωνσταντίνο Μπέλιο το 1792.
-Στο εξώφυλλο επίσης του βιβλίου αναφέρεται ο τόπος της καταγωγἠς του, εκ Λινοτοπόλεως της Μακεδο-νίας= Λινοτόπι* ἐνα χωριό κοντά στη σημερινή Γράμμουστα του όρους Γράμμου Καστοριάς.


{Ας δούμε όμως πως διέθεσε την περιουσίαν του στην Αθήνα ένας άλλος Δυτικομακεδόνας απόδημος της ίδιας ακριβώς εποχής ο Κωνσταντίνος Μπέλιος (1772-1838), τον οποίο θα συναντήσουμε αρκετές φορές παρακάτω.
Στην Αθήνα είχε αγοράσει σπίτι και χτήματα από το 1832 και φαίνεται ότι σκόπευε να εγκατασταθεί μόνιμα. Μετά άλλαξε γνώμη και το 1837 στη διάρκεια της εδώ διαμονής του δωρίζει όλη την Αθηναϊκή περιουσία του, κάπου 70.000 δραχμές* της εποχής, στο νεοσύστατο δημοτικό Νοσοκομείο, του οποίου γίνεται ο πρώτος ευεργέτης. Η δωρεά αυτή υπήρξε αφορμή να πικραθεί τελικά ο Μπέλιος γιατί η κυβέρνηση και το δημοτικό Συμβούλιο δεν έδειξαν μεγάλη προθυμία στην αποδοχή της και δεν ετίμησαν το δωρητή, όπως ο ίδιος περίμενε. Πικρίες του έδωσε και η δωρεά της βιβλιοθήκης του, την οποία έφερε μαζί του από τη Βιέννη για να τη δωρίσει στη Νέα Πέλλα, μια πόλη που επρόκειτο να ιδρυθεί στην περιοχή της Αταλάντης για τον εποικισμό των Μακεδόνων που είχαν κατέβει στην Ελλάδα με την επανάσταση. Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Αθήνα 1910) Τόμος Γ΄ σσ 19-36.
Λείψανα Λινοτοπίου

Τελικά η βιβλιοθήκη αυτή (771 τίτλοι, 1886 τόμοι) κατέληξε στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη όπου και σήμερα ακόμη οι αναγνώστες της διαβάζουν βιβλία με τη σφραγίδα της δωρεάς του Μπέλλιου}.
Το Λινοτόπι δυστυχώς ανήκει στους επτά πρώτους εγκατελειμμένους και κατεστρεμμένους οικισμούς, οι κάτοικοι του οποίου κατέφυγαν μετά την καταστροφή από τους τουρκαλβανούς (1769) στη Βλάστη, την Εράτυρα και τα Νάματα Κοζάνης, την Καστοριά, τη Σαμαρίνα Γρεβενών, τους Χιονάδες και τον Γοργοπόταμο Ιωαννίνων, την Κορυτσά, το Νεστόριο και την Κλεισούρα Καστοριάς και σε διάφορες άλλες περιοχές,  όπως Μοναστήρι, Αχρίδα, Κρούσεβο κ.α.


Τουρκοαλβανοί σε γκραβούρα
*Για να αντιληφθούμε το μέτρο της αξίας της εποχής σημειώνουμε, ότι το μηνιαίο εισόδημα του Παναγιώτη Ναούμ ως «γεωμέτρου πρώτης τάξεως» ανήρχετο σε 80 δραχμές. Ειργάσθην στην Αταλάντη,αναφέρει, περισσότερον από έξη μήνες και εισέπραξον 500 δραχμές.

1 σχόλιο: